Contoh Invois

Apakah Invois

Contoh

Invois adalah anda telah melakukan beberapa kerja untuk pelanggan, dan sekarang anda perlu dibayar. Jadi anda menyenaraikan semua yang anda lakukan, butiran harga, dan memberikan jumlah yang pelanggan anda berhutang.

Contoh Invois

Setelah penjual menerima pesanan belian daripada pembeli, penjual akan menghantar barang niaga kepada pembeli bersama dengan nota serahan. Pembeli akan menyemak barang niaga yang diterima dengan nota serahan dan menandatanganinya. Penjual pula akan menyediakan invois berdasarkan nota serahan yang disahkan oleh pembeli. Invois merupakan dokumen perniagaan yang penting dalam urus niaga jual beli secara kredit.

Baca juga:Bisnes Tanpa Modal

Invois disediakan dalam tiga salinan, satu salinan asal dihantar kepada pembeli dan dua salinan lain digunakan oleh penjual sebagai rujukan. Invois adalah dokumen penting yang digunakan sebagai sumber rekod perakaunan. Pembeli merekodkan butir-butir invois dalam Jurnal Belian manakala penjual merekodkan butir-butir invois dalam Jurnal Jualan.

Invois dikeluarkan untuk selepas DO. Maklumat pembayaran diberikan kepada pelanggan. Pelanggan akan membuat pembayaran, disertakan bank in slip, cek sebagai bukti pembayaran. Jika pembayaran sudah dibuat, hanya resit rasmi dikeluarkan.

Maklumat penting yang terdapat dalam invois ialah

Contoh Invoice

1) Tarikh bahawa invois telah dibuat. Jangan lupa! Tarikh invois bermula jam berdetik pada pelanggan. Sekiranya anda mempunyai istilah (had masa untuk pembayaran), anda ingin menyertakan tarikh supaya semua orang tahu bila pembayaran itu perlu dibayar.

2) Nama dan alamat pelanggan dan pembekal. Sekiranya anda membuat invois dalam perisian perakaunan, anda hanya perlu alamat e-mel pelanggan, tetapi ia masih merupakan idea yang baik untuk mengumpul dan menyertakan alamat fizikal, sekiranya anda perlu menghantar surat atau dokumen sebenar.

3) Nama kenalan individu di kedua-dua perniagaan (atau perniagaan dan individu). Ia adalah peraturan perhubungan pelanggan yang baik untuk memastikan anda mengeja nama dengan betul.

4) Keterangan barang yang dibeli , sama ada produk atau perkhidmatan, termasuk harga dan kuantiti. Selalunya anda akan mempunyai penerangan perkara standard dan nombor inventori. Tetapi menjadi seperti yang spesifik dan terperinci, apabila anda membuat invois. Ini mengelakkan kekeliruan dan “Saya tidak tahu” isu.

5) Syarat pembayaran. Sebagai contoh, pembekal mungkin menyatakan “bersih 30 hari,” yang bermaksud bahawa jumlah keseluruhan akan dibayar dalam tempoh 30 hari.

Format invois juga adalah bebas. Formatnya juga seakan-akan sebutharga, tetapi dibawah invois biasanya dinyatakan maklumat mengenai kaedah pembayaran, nombor akaun syarikat dan alamat bank. Ini akan memudahkan pelanggan untuk melakukan pembayaran mengikut terma yang anda telah tetapkan.

Tujuan Invois

Contoh Invois

Tujuan utama dia ialah untuk meminta pembayaran wang. Selain itu ia juga sebagai rekod transaksi bagi pembeli dan penjual. Ia juga sebagai bukti sesuatu kerja yang anda lakukan dan jumlah bayaran bagi tujuan cukai. Dalam invois juga akan ada detail transaksi seperti tarikh pembayaran, apa akan berlaku jika terlewat bayar dan sebagainya.

Ada apa-apa komen mengenai contoh invois yang admin terangkan? Kalau ada yang tak paham silalah komen untuk admin terangkan.

Leave a Comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.